Aktualności

Innopoint, STEP i Innovation Coach czyli usługi informacyjne o Funduszach Europejskich

Innopoint, STEP i Innovation Coach czyli usługi informacyjne o Funduszach Europejskich

Innopoint, STEP i Innovation Coach to przydatne bezpłatne usługi informacyjne, które oferują pomoc podmiotom, które pragną rozwijać swoją firmę, wdrażać innowację lub nawiązywać współpracę z jednostkami naukowymi z wykorzystaniem środków unijnych. Inicjatywy te oferują spersonalizowane wsparcie dzięki ocenie konkretnych projektów i pomysłów przedsiębiorców pod kątem ich szans na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Eksperci zapewniają kompleksową pomoc, co sprawia, że wsparcie jest łatwiej dostępne dla przedsiębiorców.

FENG logotyp

Innopoint – wsparcie dla firm korzystających z FENG

Innopoint to system obsługi informacyjnej zaprojektowany specjalnie dla przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Współpracuje z Głównymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w każdym województwie oraz Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Doświadczeni konsultanci ds. funduszy europejskich są dostępni, aby udzielić szczegółowych informacji na temat różnych form wsparcia oferowanych w ramach FENG.

Innopoint składa się z dwóch elementów:

  1. Ankiety potrzeb przedsiębiorcy: po wypełnieniu ankiety przedsiębiorca otrzymuje spersonalizowane informacje o dostępnych instrumentach FENG, dopasowanych do jego konkretnych potrzeb. Spotkanie w wybranym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można umówić za pomocą formularza rezerwacji konsultacji.
  2. Infolinii dostarczającej podstawowe informacje na temat całej oferty FENG. Infolinia, wspomagana przez nowoczesne technologie i sztuczną inteligencją, oferuje nie tylko wsparcie doświadczonych konsultantów, lecz także interakcję z wirtualnymi asystentami. Chatbot odpowie na pytania w formie pisemnej, podczas gdy voicebot będzie dostępny do rozmów w formie głosowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie Funduszy Europejskich poświęconej inicjatywie Innopoint.

STEP czyli jeden krok do sukcesu

STEP adresowany jest do tych, którzy mają kreatywne pomysły na projekty związane z badaniami, rozwojem nowych produktów, technologii lub ekspansją na nowe rynki. Oferuje zindywidualizowane wsparcie, odbywające się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.step.gov.pl. Przedsiębiorcy przy jego pomocy mogą opisać swój pomysł. W ciągu kilku dni eksperci ocenią jego zgodność z dostępną ofertę funduszy europejskich. Jeśli pomysł wpisuje się w program, przedsiębiorcy przydzielony zostaje doradca, który pomoże w identyfikacji źródeł finansowania z UE, wskaże konkretne nabory oraz wspomoże w precyzyjnym określeniu celów i założeń projektu.

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej  inicjatywie STEP.

Innovation Coach

Innovation Coach  przeznaczony jest dla osób, które nie mają jeszcze pomysłu i dopiero myślą o wprowadzeniu innowacji do swojego przedsiębiorstwa. Oferuje on szeroki wachlarz usług, w tym m.in. dni otwarte, konsultacje z ekspertami UE, coaching innowacji oraz warsztaty, których celem jest wsparcie firm w identyfikacji potrzeb, analizie otoczenia gospodarczego oraz stworzeniu modeli finansowych. Usługa coachingu kończy się opracowaniem rekomendacji dla przedsiębiorstwa, obejmującej pomysł na implementację innowacji i sposób finansowania z funduszy europejskich.

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej inicjatywie Innovation Coach.