Współpraca i sieciowanie

Współpraca

Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle działa na rzecz wytworzenia powiązań sieciowych i kontaktów zarówno z instytucjami publicznymi oraz podmiotami prywatnymi. Docelowo działania te przyjmą formę Platformę współpracy, która pozwoli bezpośrednio kojarzyć partnerów biznesowych oraz podmioty publiczne działające na rzecz rozwoju gospodarczego. Inkubator Przedsiębiorczości angażuje się w inicjatywy administracji publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w ramach swojego profilu działania. Nawiązuje współpracę z szeroką grupą podmiotów, zarówno z rynku lokalnego oraz regionalnego, w celu budowania trwałych partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Postaci składające 4 puzzle w całość
Do instytucji, z którymi Inkubator Przedsiębiorczości nawiązuje współpracę, należą:
  • Uczelnie wyższe z województwa podkarpackiego,
  • Inicjatywy klastrowe, w szczególności branżowe,
  • Szkoły średnie, a w szczególności szkoły techniczne oraz inne placówki edukacyjne,
  • Funkcjonujące w regionie oraz lokalnie instytucje otoczenia biznesu, organizacje i instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz instytucje bankowe.

Kawa z Ekspertem

Inkubator Przedsiębiorczości organizuje cykliczne porady konsultacyjne dla inkubowanych firm, prowadzone przez ekspertów z instytucji publicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Spotkania serii „Kawa z ekspertem” odbywają się w kameralnej atmosferze, która sprzyja konsultacjom, dyskusjom i udzielaniu szczegółowych porad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie taki biznes straszny – zapytaj o termin najbliższego spotkania.

Kontakt