Cennik

W ofercie Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle jest 10 stanowisk w przestrzeni open space – 6 na parterze budynku i 4 na I piętrze oraz 2 zamykane biura - trzyosobowe na parterze budynku i dwuosobowe na I piętrze.   

Wyposażenie dwóch stanowisk i jednego z biur przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Lokatorzy Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle miesięcznie ponoszą koszty czynszu najmu oraz koszty ryczałtu na korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego.  

Stanowiska

Parter - 277,00 zł netto

I piętro - 236,00 zł netto

Biura

Parter - 795,00 zł netto

I piętro - 554,00 zł netto

Sala konferencyjna

I piętro - 50,00 zł netto / godzina

Urządzenie wielofunkcyjne

W limicie 180 stron miesięcznie - 18,00 zł netto, ponad limit 0,10 zł za stronę

Usługi dodatkowe

  • Wirtualne Biuro
  • Biuro na godziny  

Usługi specjalistyczne

  • księgowości i usług rachunkowych wraz z bieżącym doradztwem
  • doradztwa biznesowego związanego z opracowywaniem analiz i długoterminowych strategii biznesowych w tym biznesplanów
  • doradztwa z zakresu prowadzenia działalności marketingowej np. związanych z wdrażaniem i sprzedażą nowych produktów i usług, budowaniem wizerunku firmy na zewnątrz i do wewnątrz
  • pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na rozwój firm
  • specjalistycznego doradztwa prawnego
  • prowadzenia badań i opracowywania analiz w obszarze zapotrzebowania na usługi/ produkty, innowacje doradztwa naukowo-biznesowe dot. komercjalizacji
  • i transferu technologii oraz wiedzy
  • doradztwa specjalistyczne z zakresu informatyki oraz telekomunikacji

Zgodnie z indywidualną wyceną dokonaną przez firmy specjalistyczne z którymi skojarzony zostanie przedsiębiorca.

Do pobrania: (pliki PDF)