Fundusze zewnętrzne

Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

Wyszukiwarka dotacji

lub skontaktuj się z:

Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krośnie

Staszica 20, 38-400 Krosno

Telefony do konsultantów: 798 771 192, 798 771 620