Aktualności

Lekcja Przedsiębiorczości w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle

Lekcja Przedsiębiorczości w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle

W dniu 22 marca br. Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle miał przyjemność gościć młodzież z
Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. Uczniowie wzięła udział w przygotowanej
dla nich Lekcji przedsiębiorczości.
Lekcja miała na celu wzmocnienie postaw przedsiębiorczych i zdolności proinnowacyjnych u młodych
ludzi, a także promocję oferty Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.
W ramach Lekcji Przedsiębiorczości przeprowadzone zostało badanie zainteresowań i predyspozycji
zawodowych, po zakończeniu którego każdy uczeń otrzymał analizę wyników.
Specjaliści z Inkubatora Przedsiębiorczości przedstawili czym jest działalność gospodarcza i o czym
trzeba pamiętać przy jej zakładaniu, a także z jakich źródeł można pozyskać dofinansowanie na jej
rozpoczęcie. Rozmawialiśmy także o jasielskiej przedsiębiorczości, przedstawiając nie tylko ciekawe
dane statystyczne, ale również firmy działające na terenie miasta.
Uczestnicy Lekcji wzięli także udział w warsztatach pn. „Zakładamy własną firmę”. Pracując metodą
projektów, w czterech grupach, na specjalnie przygotowanych formularzach (biznesplanach), pod
okiem pracowników IP, próbowali założyć własną działalność gospodarczą. Następnie zaprezentowali
wyniki swojej, wyjątkowo kreatywnej pracy.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie, wspaniałą atmosferę, zaangażowanie oraz wszystkie rozmowy i ciekawą dyskusję!!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Lekcji Przedsiębiorczości w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 13 44 86 371 lub mailowo: inkubator@um.jaslo.pl.