Aktualności

Uczą młodzież przedsiębiorczości

Uczą młodzież przedsiębiorczości

W czterech jasielskich szkołach podstawowych rozpocznie się edukacyjny projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość – IV edycja miejska” realizowany przez  Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z Miastem Jasłem.

Prze cały rok szkolny 80 uczniów w wieku 12 do 16 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz do Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i 3 w Jaśle, a także 15 nauczycieli przedmiotów związanych z przedsiębiorczością, będzie podnosić swoja wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów; wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach; wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa (warsztaty w Narodowym Banku Polskim – Oddział Okręgowy w Rzeszowie); wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, Centrum Nauki Kopernik, Sejm RP); konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes”; debaty oxfordzkie dla uczniów, a także szkolenie z praktycznej edukacji przedsiębiorczości dla nauczycieli.

Istotnym elementem projektu jest przedstawienie wypracowanych przez młodzież pomysłów biznesowych szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców Miasta Jasła w formie broszury, a także przedstawienie lokalnej społeczności w szkołach debat oxfordzkich oraz udostępnienie ich profesjonalnych nagrań w Internecie dla celów edukacyjnych w przyszłości.