Aktualności

II edycja projektu pn. „Przystanek: własna firma”

II edycja projektu pn. „Przystanek: własna firma”

W dniu 09.11.2020 r. firma AMD GROUP rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Przystanek: własna firma”.

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące województwo podkarpackie w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie ponadgimnazjalnym);
  • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP);
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferowane jest:

  • wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej;
  • jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23.050,00 PLN;
  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2.000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy.

Dodatkowo w ramach projektu każdy Uczestnik otrzymuje:

  • ubezpieczenie NNW;
  • zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe;
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych;
  • materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.amd-group.pl w zakładce projektowej „Przystanek – własna firma”.