Aktualności

Rusza nabór do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”

Rusza nabór do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr 7.3/1/2024  do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w podanym naborze będą udzielane w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia tj. 45 242,16 zł.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach 19.03.2024 r. do 25.03.2024 r. w godz. 7.30-15.30 w:

  1. Biurze Projektu: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów oraz,
  2. Oddziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
  • Oddziale Zamiejscowym w Krośnie, ul. Augusta Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
  • Oddziale Zamiejscowym w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
  • Oddziale Zamiejscowym w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać na spotkaniach informacyjnych zaplanowanych w dniach:

  • 11.03.2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
  • 12.03.2024 r. Oddział Zamiejscowy w Krośnie, ul. Augusta Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
  • 13.03.2024 r. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
  • 14.03.2024 r. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Zapisu na wyżej wymienione spotkania, można dokonać dzwoniąc pod nr tel. (17) 77 37 152 lub (17) 77 37 153.


Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Pełna dokumentacja projektowa jest dostępna na stronie: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/ →  Urząd → Realizowane projekty →  projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.