Aktualności

Konkurs Junior Przedsiębiorczości

Konkurs Junior Przedsiębiorczości

Tylko do 4 października br. szkoły podstawowe z terenu miasta Jasła mogą zgłaszać się do udziału
w konkursie Junior Przedsiębiorczości. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Jasła, a jego głównym celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ideą prowadzenia własnego biznesu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej pt. „Biznes moich marzeń”.  Prace można będzie składać do 29.10.2021 r., o ile szkoła zgłosi się do udziału w konkursie do dnia 04.10.2021 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie Konkursu, a także uzyskać w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Jaśle tel. 13 44 86 327, mail: wp@um.jaslo.pl.

Do pobrania:

Nota informacyjna o Konkursie

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Formularz zgody rodzica/opiekuna