Aktualności

II spotkanie cyklu Liderka z Jasła w 2024 r.

II spotkanie cyklu Liderka z Jasła w 2024 r.

20 lutego  br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Jaśle, miałyśmy okazję gościć Panie na kolejnym spotkaniu programu Liderka z Jasła.

Tym razem  rozmawiałyśmy o możliwościach pozyskiwania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także na inwestycje w siebie dzięki udziałowi w dofinansowanych szkoleniach z Bazy Usług Rozwojowych. Panie biorące udział w wydarzeniu zyskały informacje o środkach z Funduszu Pracy, z krajowych programów operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2027. Zapoznały się także z zaletami i wadami korzystania z innych źródeł finansowania działalności gospodarczej takich jak leasing, kredyt, faktoring, crowdfunding czy pożyczka.

W drugiej części spotkania dowiedziałyśmy się jak duże znaczenie ma czytanie książek dla rozwijania kreatywności, poszerzenia wiedzy, budowania lepszej przyszłości i odnoszenia sukcesów oraz redukcji stresu. Poznałyśmy najbardziej cenione i najpopularniejsze pozycje książkowe ostatnich lat.

Panie biorące udział w spotkaniu miały również możliwość wzięcia udziału w budowaniu networkingu i sieciowania wśród zainteresowanych w formule business speed dating.

Program Liderka z Jasła ma na celu budowanie szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych, kształtowanie kompetencji liderskich, budowanie networkingu kobiet, tworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz wspieranie kobiet w pracy i biznesie.

Serdecznie dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy na kolejne spotkania cyklu.