Aktualności

Ruszyła kolejna edycja konkursu Junior Przedsiębiorczości

Ruszyła kolejna edycja konkursu Junior Przedsiębiorczości

Do 11 marca br. szkoły podstawowe z terenu miasta Jasła mogą zgłaszać się do udziału
w konkursie Junior Przedsiębiorczości. Tym razem w konkursie oceniane będą prace grupowe,
a wziąć w nim udział mogą klasy VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Jasła.

Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ideą prowadzenia własnego biznesu.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie „Biznesplanu Juniora” według określonego formularza oraz zobrazowanie zawartego w nim pomysłu na biznes w formie komiksu .

Prace można będzie składać do 11.04.2022 r., o ile szkoła zgłosi się do udziału w konkursie do dnia
11 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie Konkursu, a także uzyskać w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Jaśle tel. 13 44 86 327, mail: wp@um.jaslo.pl.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Formularz zgody rodzica/opiekuna