Aktualności

Postaw na swoją firmę

Postaw na swoją firmę

Od 30.03.2022 r. do 19.04.2022 r.trwa rekrutacja osób chętnych do projektu Postaw na swoją firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:

  • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności;
  • wsparcie eksperckie przy sporządzaniu biznesplanu;
  • bezzwrotne wsparcie finansowe – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2800,00 zł/miesiąc.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

Tel. 661 113 018
e-mail: elzbieta@procarpathia.pl

www.procarpathia.pl