Aktualności

Dzień Przedsiębiorcy

Dzień Przedsiębiorcy

21 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Przedsiębiorcy. Święto to zostało ustanowione Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 roku.

To święto wszystkich właścicieli firm. Większość z działających w Polsce przedsiębiorstw (99,8%) to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Jasło może się poszczycić sporym potencjałem w tym zakresie :

  • Na koniec I kwartału 2023 r. na terenie miasta Jasła działalność gospodarczą prowadziło 2.747 przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej oraz 313 spółek handlowych, 290 spółek cywilnych i 12 spółdzielni.
  • Najwięcej przedsiębiorców jest zarejestrowanych w sekcji G, według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmującej handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,40%). Nieco mniej podmiotów gospodarczych zajmuje się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M-12,87%), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q–11,08%), budownictwem (sekcja F–9,54%) oraz przetwórstwem przemysłowym (sekcja C–7,80%).
  • Najmniej jasielskich przedsiębiorców działa w sekcjach związanych z dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związana z rekultywacją (sekcja E- 0,32%),  górnictwem i wydobywaniem (sekcja B- 0,40%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (sekcja A-0,55%).
  • 8,3% mieszkańców Jasła to przedsiębiorcy.
  • 97% pracodawców w Jaśle to mikro i małe przedsiębiorstwa.
  • 38% miejsc pracy w Jaśle tworzą mikro i mali przedsiębiorcy.

W tym wyjątkowym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia i słowa uznania wszystkim przedsiębiorcom tworzącym w Jaśle klimat do przedsiębiorczości.

Zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Wspierania Przedsiębiorczości tel. 13 44 86 327, mail: wp@um.jaslo.pl, a wszystkie osoby rozważające założenie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5 na indywidualne konsultacje.

Na konsultacje można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 13 44 86 371 lub mailowo inkubator@um.jaslo.pl.