Aktualności

Zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i nowe wzory formularzy

Zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i nowe wzory formularzy

Od poniedziałku, 13 grudnia 2021 r. obowiązywać będą zmiany w obsłudze CEIDG, wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Już 11 grudnia nastąpi przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis biznes.gov.pl. Funkcjonujący w tym serwisie formularz wniosku CEIDG-1 zostanie zastąpiony intuicyjnym kreatorem – usługą online.

Wprowadzane zmiany wiążą się również z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG, instrukcji i zaświadczeń. Wszystkie nowe wzory z instrukcjami dostępne są na stronie biznes.gov.pl.

Dodatkowo na mocy wprowadzonych zmian dane przedsiębiorców, złożone wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.

W związku z tymi zmianami oraz przyjętym przez Ministerstwo procesem ich wdrażania informujemy, że wszystkie wnioski CEIDG anonimowe i robocze, niezrealizowane do 10 grudnia 2021, do godz. 17.00, zostaną usunięte. Osoby zgłaszające się do urzędu z numerem wniosku wygenerowanym według starej wersji formularza, po 13 grudnia 2021 r. nie odnajdą go w systemie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na infolinii CEIDG pod numerem telefonu 801 055 088.

Pojawiające się  pytania lub wątpliwości można także skonsultować w Punkcie przyjęć wniosków do CEIDG w Urzędzie Miasta Jasła pok. Nr 12, tel. 13 44 86 341, mail: cedg@um.jaslo.pl.
               

Integracja serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl jest jednym z efektów projektu pt.: „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”, którego celem jest uproszczenie formalności podczas zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jego celem jest ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych informacji i e-usług, bez potrzeby rejestracji w kilku serwisach.