Aktualności

Wsparcie na starcie – Sprawdź z jakiego dofinansowania możesz skorzystać rozpoczynając działalność gospodarczą

Wsparcie na starcie – Sprawdź z jakiego dofinansowania możesz skorzystać rozpoczynając działalność gospodarczą

Rozpoczynanie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wydatkami warto, więc przeanalizować jakie dofinansowanie jest dostępne na założenie firmy i gdzie się po nie udać.

Poniżej prezentujemy aktualne formy wsparcia umożliwiające pozyskanie dodatkowego kapitału, który pomoże przyszłym przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła.  

ZOBACZ PROJEKTY

Projekt  „Wizja Sukcesu”

realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu partnerstwie z PH GROUP Sp. z o.o.

W ramach projektu oferowana jest bezzwrotna dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 2100,00 zł netto/miesiąc przez okres 6 miesięcy. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się w woj. Podkarpackim, utraciły status zatrudnienia po 1 marca 2020 r. oraz pozostają biernie zawodowo lub są niezarejestrowane w urzędzie pracy. Dodatkowo zapewnione jest szkolenie „ABC przedsiębiorczości” w wymiarze 40 godzin.

Rekrutacja trwa do 16 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt „Zatrudnij siebie!”

realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Projekt oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2250,00 zł netto/miesiąc  na okres
od 6 do 12 miesięcy oraz szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualny nabór skierowany jest wyłącznie do  osób biernie zawodowo oraz do mężczyzn w wieku 50 lat i więcej.

Rekrutacja trwa do 09 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt „Własna firma szansą na sukces”

realizowany przez Małopolski Instytut Gospodarczy w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska

Oferta projektu zawiera szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej), dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie 2 600,00 zł / miesiąc. Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-29 lat, które są biernie zawodowo oraz zamieszkują / uczą się na terenie województwa podkarpackiego.

Rekrutacja trwa od 16 sierpnia 2021r. do 02 września 2021r.

Więcej informacji na stronie projektu.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI)”

Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, w tym osoby
z niepełnosprawnościami które spełniają łącznie trzy warunki tj. nie pracują , nie kształcą się  ani nie szkolą.  Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć jednorazowo na przyznanie środków w kwocie do 25 tys. zł.

,,Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VII)”

Projekt umożliwia przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
w kwocie do 25 tys. zł. Skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle.

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

W ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oferowane są jednorazowo środki finansowe przyznawane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
O przyznanie dofinansowania może się starać bezrobotny, absolwent CIS, KIS oraz poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.