Aktualności

Tytuł „Juniora Przedsiębiorczości” w III edycji tego konkursu przypadł uczniom klasy 8a Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

Tytuł „Juniora Przedsiębiorczości” w III edycji tego konkursu przypadł uczniom klasy 8a Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej

Konkurs w tej edycji przeznaczony był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu miasta Jasła, a jego głównym celem było kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ideą prowadzenia własnego biznesu.

Przedmiotem konkursu było sporządzenie „Biznesplanu Juniora” według określonego formularza oraz zobrazowanie zawartego w nim pomysłu na biznes w formie komiksu.

Do udziału w III edycji Konkursu pn. „Junior Przedsiębiorczości” zgłosiło się sześć szkół podstawowych z terenu Miasta Jasła. Były to:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta,
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im M. Konopnickiej,
  3. Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza,
  4. Zespół Szkół Miejskich nr 1,
  5. Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle,
  6. Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle.

Prace konkursowe zostały złożone z trzech szkół podstawowych tj.:

1.Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im M. Konopnickiej,

2.Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza,

3. Zespół Szkół Miejskich nr 1.

Komisja Konkursowa po dokonaniu szczegółowej oceny złożonych prac przyznała tytuł Juniora Przedsiębiorczości klasie 8a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Laureaci w nagrodę otrzymali możliwość udziału w jednodniowej wycieczce promującej postawy przedsiębiorcze zorganizowanej Przez Wydział Wspierania Przedsiębiorczości.

17 maja br. klasa 8a odwiedziła Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła w Uhercach Mineralnych, gdzie aktywnie uczestniczyła w warsztatach  ginących zawodów. Szczegółowo zapoznali się
z dawnym rzemiosłem. Laureaci mieli możliwość samodzielnie wykonać przedmioty tradycyjnymi technikami oraz według zasad przedwojennej kaligrafii napisać list lub pozdrowienia z Bieszczad.

Wszystkim nagrodzonym Gratulujemy!