Aktualności

Szkolenie z Platformy zakupowej

Szkolenie z Platformy zakupowej

Zapraszamy jasielskich przedsiębiorców na szkolenie z zakresu korzystania i składania ofert za pomocą Platformy Zakupowej, która została wdrożona w Urzędzie Miasta w Jaśle od stycznia 2019 r.

Narzędzie to służy do realizacji zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów do 30.000 euro niepodlegających przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Platforma usprawnia komunikację pomiędzy Urzędem Miasta w Jaśle a Oferentami oraz ułatwia składanie ofert. Dostęp do Platformy dla Oferentów jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle
ul. Rynek 12 w sali 102.

Do 23.04.2019 r. prosimy o zgłoszenie swojego udziału w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości drogą mailową na adres wp@um.jaslo.pl lub telefonicznie pod numer 13 448 63 27.