Aktualności

Spotkanie RARR Jasło

Spotkanie RARR Jasło

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Miasta w Jaśle zapraszają jasielskich przedsiębiorców na spotkanie dotyczące udzielania kompleksowych i proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie:

– pomocy w znalezieniu partnerów zagranicznych;

– doradztwa w zakresie finansowania inwestycji proinnowacyjnych;

– audytu technologicznego;

– doradztwa w zakresie własności intelektualnej;

– oraz organizacji misji gospodarczych czy udziału w spotkaniach biznesowych typu B2B podczas targów krajowych i międzynarodowych.

Spotkanie odbędzie się 15.03.2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 w sali 102.

Do 13.03.2019 r. prosimy o zgłoszenie swojego udziału w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości drogą mailową na adres wp@um.jaslo.pl lub telefonicznie pod numer 13 448 63 27.