Aktualności

Rozproszony Inkubator dla Ukrainy- spotkanie robocze

Rozproszony Inkubator dla Ukrainy- spotkanie robocze

14 lutego br. w siedzibie Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego RARR S.A. w Jasionce odbyło się spotkanie robocze sygnatariuszy porozumienia w sprawie utworzenia Inkubatora rozproszonego dla Ukrainy.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnej koncepcji działania, która umożliwi realizację porozumienia. Dyskutowano m.in. o udostępnianiu oferty, realizacji zgłaszanych potrzeb oraz monitorowaniu udzielonego wsparcia.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wsparcie udzielane w ramach funkcjonowania Rozproszonego Inkubatora dla Ukrainy polegać będzie przede wszystkim na zapewnieniu dostępu do infrastruktury podstawowej (pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynowych i coworkingowych), wiedzy (dostęp do mentorów, specjalistów z zakresu prawa, zakładania działalności gospodarczej, doradztwa podatkowego, zwolnień z podatków itp.) oraz do infrastruktury specjalistycznej, obejmującej np. laboratoria.

Koordynatorem działań jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która będzie pośredniczyć pomiędzy ukraińskimi przedsiębiorcami a instytucjami i samorządami – uczestnikami porozumienia.

Warunki udostępniania infrastruktury i wiedzy każdorazowo będą uzgadniane odrębnie pomiędzy właścicielem danej infrastruktury a przedsiębiorcą z Ukrainy korzystającym z danej infrastruktury.

Miasto Jasło w ramach wsparcia dla przedsiębiorców z Ukrainy przedstawiło ofertę Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle.

Inkubator Rozproszony dla Ukrainy-spotkanie robocze
Inkubator Rozproszony dla Ukrainy-spotkanie robocze