Aktualności

Podpisanie porozumienia w sprawie rozproszonego Inkubatora dla Ukrainy

Podpisanie porozumienia w sprawie rozproszonego Inkubatora dla Ukrainy

4 stycznia br. podpisane zostało porozumienie w sprawie rozproszonego inkubatora dla Ukrainy. Jego celem jest stworzenie inkubatora wspierającego ukraińskich przedsiębiorców, chcących ulokować swój biznes na terenie Polski. Pomysłodawcą inkubatora jest marszałek województwa Władysław Ortyl, który podczas środowego spotkania podkreślał, że ma on być formą wsparcia dla ukraińskich firm, których działalność została utrudniona lub przerwana z powodu toczącej się wojny. 

W spotkaniu wzięła udział także Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która mówiła m.in. o wadze tego przedsięwzięcia, a także o problemach, z jakimi mierzą się ukraińscy przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy już prowadzą firmy, jak i ci którzy chcą je założyć.

Porozumienie podpisali przedstawiciele: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, HUGETECH, Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH, Agencji Rozwoju Regionalnego MARR, Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, spółki Inventur, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz miast: Rzeszowa, Przemyśla, Jasła, i Lubaczowa. 

Ważnym partnerem w ramach inkubatora będzie także West Ukrainian Business Club.

Podkarpackie samorządy, instytucje okołobiznesowe oraz uczelnie, które podpisały porozumienie, zgodnie z jego założeniami, będą razem współpracować, wykorzystując swoją infrastrukturę biznesową na rzecz wzmocnienia oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z Ukrainy oraz integracji gospodarki Polski i Ukrainy.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Ukrainy będzie polegać przede wszystkim na zapewnieniu im dostępu do infrastruktury, np. przestrzeni do pracy, wsparcia w postaci pomocy ekspertów oraz do infrastruktury specjalistycznej, np. laboratoriów. Będzie to również doradztwo w zakresie możliwej pomocy publicznej, wsparcie w kontaktach z administracją – lokalną i centralną. Warunki korzystania zostaną ustalone odrębnie pomiędzy właścicielem danej infrastruktury a przedsiębiorcą z Ukrainy. 

Koordynatorem działań została zgodnie z porozumieniem Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która będzie pośredniczyć pomiędzy ukraińskimi przedsiębiorcami a instytucjami i samorządami, które są uczestnikami porozumienia. RARR, po zidentyfikowaniu potrzeb ukraińskich przedsiębiorców, będzie je przedstawiała partnerom porozumienia, a ci będą informować o możliwych formach wsparcia z ich strony.

Krótka relacja z wydarzenia dostępna jest w programie Telewizji Rzeszów oraz na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Jasła