Aktualności

Kobiety na rynku pracy i w biznesie – wyzwania i szanse rozwoju

<strong>Kobiety na rynku pracy i w biznesie – wyzwania i szanse rozwoju</strong>

W ramach cyklu pn. Spotkania z biznesem 23 lutego br. w sali audytoryjnej Generatora Nauki odbyła się debata Kobiety na rynku pracy i w biznesie-wyzwania i szanse rozwoju.

Na debatę zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół średnich, instytucji publicznych, a także instytucje otoczenia biznesu. Moderatorami debaty byli Marek Gabzdyl oraz Kamil Niklewicz- przedstawiciele Związku Miast Polskich, a wśród prelegentów wystąpili:

1) Tomasz Bardzik , Członek Zarządu Poszerzonego spółki Nowy Styl sp. z o.o,

2) Barbara Czajka, właścicielka winnicy Vanellus,

3) Elżbieta Hajduk doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle,

4) Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła,

5) Urszula Skuba, przedsiębiorca, prowadząca firmę rodzinną Hurtowania Zahurt, członek Zarządu Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców,

6) Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich

Program spotkania dotyczył wspierania potencjału, możliwości i rozwoju kobiet na rynku pracy i w biznesie. Podczas spotkania odbyły się trzy panele: pierwszy – diagnostyczny, drugi dotyczący wsparcia jakie zapewniają instytucje oraz trzeci stanowiący debatę pn. „Wsparcie rozwoju Kobiet na rynku pracy i we własnym biznesie”.

Debata rozpoczęła się od prelekcji tematycznej przedstawionej przez Pana Janusza Szewczuka, który dokonał analizy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz kobiet zakładających własny biznes w skali Jasła
i powiatu jasielskiego. Druga prelekcja tematyczna przybliżyła zawody deficytowe dla których jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku, formy wsparcia aktywności zawodowej kobiet realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz możliwe ścieżki kariery zawodowej dla kobiet i została przedstawiona przez Panią Elżbietę Hajduk, doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy.

Kolejnym elementem spotkania był panel dyskusyjny „Wsparcie rozwoju Kobiet na rynku pracy i we własnym biznesie”. Podczas panelu poruszono m.in. takie tematy jak bariery i możliwości kobiet zakładających i prowadzących własną działalność gospodarczą, powrót kobiet do aktywności zawodowej po macierzyńskim, tradycyjne i nowe sektory aktywności kobiet oraz wspieranie kobiet przez pracodawców.

Podczas debaty każdy z uczestników mógł udzielić odpowiedzi na dwa kluczowe dla spotkania pytania: Jakie są bariery dla aktywności gospodarczej kobiet? oraz Co niweluje bariery dla aktywności gospodarczej kobiet?

Wśród dominujących barier wskazano m.in. na opiekę nad dziećmi, obawę przed porażką, brak pewności siebie i kompetencji oraz ryzyko niestabilności finansowej. Natomiast wśród niwelatorów barier na pierwszym miejscu wskazano szkolenia oraz wsparcie i pomoc osób bliskich.

Na zakończenie debaty zaproszono wszystkich zainteresowanych na spotkanie inaugurujące Program Liderka z Jasła, które odbędzie się w dniu 8 marca 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wspierania Przedsiębiorczości pod numerem telefonu 13 44 86 371 lub mailowo: wp@um.jaslo.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, a już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w maju. Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z wydarzenia.