Aktualności

IV Edycja Konkursu Junior Przedsiębiorczości

IV Edycja Konkursu Junior Przedsiębiorczości

Do 29 marca br. szkoły podstawowe z terenu miasta Jasła mogą zgłaszać się do udziału w IV edycji konkursu Junior Przedsiębiorczości. W tej edycji oceniane będą prace grup 7-9 osobowych złożonych z uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ideą prowadzenia własnego biznesu.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie „Biznesplanu Juniora” według określonego formularza oraz zobrazowanie zawartego w nim pomysłu na biznes w formie krótkiego filmiku/klipu.

Prace można będzie składać do 20 kwietnia br., o ile szkoła zgłosi się do udziału w konkursie do 29 marca br.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie Konkursu, a także uzyskać w Wydziale Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Jaśle tel. 13 44 86 327, mail: wp@um.jaslo.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: