Aktualności

Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle oficjalnie otwarty

Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle oficjalnie otwarty

Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle, działający w ramach Urzędu Miasta, który do tej pory ze względu na panujące obostrzenia sanitarne, prowadził swoją działalność szkoleniową i doradczą w formie online, został oficjalnie otwarty.

Inkubator Przedsiębiorczości w Jaśle to miejsce stworzone dla początkujących przedsiębiorców działających w branżach odpowiadających inteligentnym specjalizacjom województwa podkarpackiego. Jasno określona specjalizacja sprawia, że panują w nim świetne warunki dla firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz z branży szeroko pojętej jakości życia.

Jest to miejsce dedykowane przede wszystkim ludziom młodym, którzy rozpoczynają swoją działalność. Chcemy, aby znaleźli tutaj swoje miejsce, by chcieli zostać w Jaśle. Tutaj mogą rozpocząć swój biznes, a po okresie inkubacyjnym, dalej go prowadzić – mówił podczas otwarcia burmistrz Jasła, Ryszard Pabian.

Projekt realizowany był od 19 grudnia 2018 r. do 30 września 2020 r. i obejmował szereg działań infrastrukturalnych, dostosowujących wnętrze kamienicy do potrzeb przedsiębiorców. Dzięki jego realizacji w centrum miasta powstało zupełnie nowe miejsce dla osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem.

Przede wszystkim zależy nam na tym, by te firmy, które będą lokatorami Inkubatora były odpowiednio zaopiekowane. Dlatego też oprócz wsparcia technicznego polegającego na możliwości wynajęcia stanowisk o charakterze open space, a także dwóch biur,  zapewniamy także podstawowe wsparcie doradcze oraz wsparcie specjalistyczne – zaznaczała Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza Jasła, jednocześnie podkreślając, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 30 procent firm nie przetrwa pierwszego roku funkcjonowania na rynku, gdyż nie posiadają koniecznej wiedzy marketingowej, prawnej czy księgowej. 

Z kolei według Krzysztofa Głuca, dyrektora Departamentu Zasobów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradcy wicepremiera, ministra pracy, rozwoju i technologii Jarosława Gowina, Jasło konsekwentnie, od dłuższego czasu, realizuje wizję pracy z młodymi ludźmi i otwiera się na przedsiębiorców. – Takim przykładem jest program „Jasło Miasto Wiedzy”. Jeżeli pewne rzeczy zostaną przepracowane z młodymi ludźmi, to tym samym zostaną uwolnione ich ambicje, możliwości i talenty, a to właśnie jest potrzebne do zrobienia kolejnego kroku dalej. Młody człowiek, który kończy szkołę, studia  potrzebuje ciągłego wsparcia w tym dosyć skomplikowanym świecie. Krzysztof Głuc, podkreślił również zmiany, jakie dokonały się w charakterze pracy – Praca zdalna lub wykonywana na zasadzie podwykonawstwa dla dużych firm nie musi być wykonywana jedynie w dużych miastach. Można wykonywać ją z powodzeniem w takich miastach jak Jasło. Do tego jednak potrzebna jest pewna przestrzeń, w której można fizycznie to zrobić, dobre połączenie internetowe oraz środowisko innych ludzi, którzy pełnią rolę stymulatora. Taką właśnie rolę pełni inkubator przedsiębiorczości – przekonywał.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyła również poseł na sejm Maria Kurowska, która zaznaczyła, że, chociaż młodzi ludzie mają wspaniałe pomysły na rozpoczęcie swojego biznesu, to jednak potrzebują wsparcia na początku swojej działalności. – Do tych pomysłów trzeba mieć jeszcze całe zaplecze techniczne i merytoryczne. Tutaj konieczna jest przeróżna pomoc administracyjna i inna, aby przejść przez te wszystkie progi urzędnicze i ten biznes najpierw rozkręcić, a później go kontynuować. To miejsce ma właśnie temu służyć.

Inkubator powstał w ramach realizacji projektu „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle”, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ „Inkubatory przedsiębiorczości”.

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 782 607,97 zł. Koszty kwalifikowane zamknęły się kwotą 1 056 665,66 zł, w tym 85% stanowiło dofinansowanie ze środków zewnętrznych (898 165,81 zł), a wkład własny wyniósł 158 449,85 zł. Wydatki niekwalifikowane stanowiły kwotę 725 942,32 zł.

Inkubator oferuje młodym przedsiębiorcom możliwość wynajęcia stanowiska pracy w przestrzeni open space lub przestrzeni zamykanego biura wraz z zapleczem biurowo-technicznym oraz pakietem profesjonalnych usług doradczych przydatnych przy zakładaniu i rozwijaniu firmy. Do dyspozycji klientów Inkubatora jest również nowoczesna sala szkoleniowa oraz powierzchnia reklamowa na stronie internetowej. W ramach działalności IP organizowane są także kameralne spotkania tematyczne z ekspertami i instytucjami otoczenia biznesu oraz aktywnie wspierany jest networking branżowy.

Przy wyborze firm do inkubacji preferowane są podmioty:

  • działające w branży ICT,
  • będące mikroprzedsiębiorcami,
  • współpracujące z sektorem badawczo-rozwojowym,
  • wykazujące się potencjałem innowacyjności,
  • na usługi których jest zapotrzebowanie innych firm zlokalizowanych w Inkubatorze.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 44 863 71, lub adresem e-mail: inkubator@um.jaslo.pl. Inkubator obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Jaśle.

Kilka pytań do… czyli Inkubator Przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach Pobierz plik >>