Aktualności

Dzień Przedsiębiorcy

Dzień Przedsiębiorcy

21 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Przedsiębiorcy. Święto to zostało ustanowione Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 roku.

Jasło to z pewnością miasto ludzi przedsiębiorczych. Aktywni Jaślanie z sukcesami tworzą gospodarczą markę naszego miasta. Świadczy o tym chociażby liczba ponad 3000 firm działających w naszym mieście! To niewątpliwa zasługa przedsiębiorców, ich pomysłów, zaangażowania i rzetelnej pracy.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Jasło ma się czym szczycić w zakresie przedsiębiorczości.

  • Na koniec 2023 r. na terenie miasta Jasła działalność gospodarczą prowadziło 2.887 przedsiębiorstw nieposiadających osobowości prawnej oraz 327 spółek handlowych, 289 spółek cywilnych i 12 spółdzielni.
  • Najwięcej przedsiębiorców jest zarejestrowanych w sekcji G, według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmującej handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,40%).
  • Nieco mniej podmiotów gospodarczych zajmuje się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (sekcja M-12,87%), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (sekcja Q–11,08%), budownictwem (sekcja F–9,54%) oraz przetwórstwem przemysłowym (sekcja C–7,80%).
  • Najmniej jasielskich przedsiębiorców działa w sekcjach związanych z dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związana z rekultywacją (sekcja E- 0,32%), górnictwem i wydobywaniem (sekcja B- 0,40%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (sekcja A-0,55%).
  • 10% mieszkańców Jasła to przedsiębiorcy.
  • 38% miejsc pracy w Jaśle tworzą mikro i mali przedsiębiorcy.

W tym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia i słowa uznania wszystkim przedsiębiorcom tworzącym w Jaśle klimat do przedsiębiorczości.