Aktualności

Bezpłatne webinarium „Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich” – Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Bezpłatne webinarium „Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich” – Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pt.„Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich” – Granty na Eurogranty.

Webinarium odbędzie się 28 marca 2022 r. od godz. 12:00 do 12:50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami należy poinformować organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę webinarium.

Szczegółowyprogram webinarium przedstawia się następująco:

1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. Cel konkursu.

3. Kto może uzyskać dofinansowanie.

4. Wysokość dofinansowania.

5. Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.

6. Proces aplikowania o dofinansowanie.

7. Kryteria wyboru projektu.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192, 798 771 620 e-mail: lpi.krosno@podkarpackie.pl